Voznik s spremljevalcem

Pogoji: spremljevalcm

Kako do voznika s spremeljevalcem

  1. Zdravniško spričevalo
  2. Prva pomoč
  3. Tečaj CPP + izpit iz teorije
  4. 20 ur vožnje pri šoli vožnje

 

Kdo je lahko spremeljvalec:

  • eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba
  • druga oseba pod pogojem, da s tem pisno soglašajo starši
  • spremljevalec mora imeti najmanj 27 let
  • veljavno vozniško dovoljenje B-kategorije najmanj 5 let
  • nima več kot 5 kazenskih točk

 

Dokumenti, ki so potrebni za vpis spremljevalca: